طراحی و پشتیبانی توسط نکست میزبان
ّاخرین دلنوشته من برایی تو سانیا

اخرین دلنوشته من برایی تو سانیا

سلام خوبی امروز روز قشنگی بود روز ماهگردمونه یادته هرشب این موقع کنارم بودیی تبریک میگفتی یادته یازده ماه باهم جشن میگرفتیم این روزو؟ ن الان یادت نیس سرت به چیزایی دیگ گرم شده میگم سانیا خانوم این اخرین پیام منه ک برات مینویسم اینجا چون قرار چند روز دیگ برم امشب تا میتونی برات تایپ میکنم اخر یه روزی اینارو میخونی یادمه بهم میگفتی من هرجا برم بازم نمیتونم ترو ول کنم یادمه بهم قول میدادیی ک همیشه کنارم هستی اونم یه بار خیلی خیلی تو هر حالت تو هر شرایط ازت قول موندو گرفتم فقط میگم چقدر برنامه ریزی کردی برایی اینکه چطوری تنهام بزاری برییی کاشکی میفهمیدی با رفتنت چیکار کردی با من هنوز باورم نمیشه تو اینکارهارو کردی رفتی وقتی شب میشه با هدفون میخابم خابم نمیبرع بدون هدفون شب که میشه خیالت منو ول نمیکنه تو تاریکی زیادی فرو رفتم شب ک میشه پر از اشک چشام خسته میشه شب ک میشه حس میکنم برام داری حرف میزنی من فقط باتو حرف نمیزدم باتو زندگی میکردم سانیا واقعا ک فکر میکنم با خودم میگم عجب کسی کنارم بودا باخودم گفتم هیچکس نمیتونه شبی اون باشه بودن الکیت هم قشنگ بود برام با حرفات شبا زندگیمونو میساختم یادته برات حرف میزدم شبا از زندگی میگفتم ک در اینده اینطوری میشه انطوری میشه پس کو این فکرا انقدر دلم قرص بود به بودنت ک اصلا فکرشم نمیکردم یه روزی تو اینکارو بکنی اشکالیی نداره سانیایی من خیلی حرف دارم باهات من تو اتاقم شبا نمیتونم بخابم از اتاق خودم متنفر شدم میام تو اتاق تمام فکرم بهم میریزع خیلی خیلی عاشقت بودم هروز به این فکر میکنم ک هیچ وقت هیچ وقت کسی دیگه ایی با تو اینکارو نکنه چون دوس ندارم تو روحیتو ببازی من اشکال ندارم تو چیزیت نشه چند روزی همیشه از خدا میخام ک خوشبخت بشی لبات خندون بشه اخه بهم میگفتی امیر  همیشه اعصابمو خراب میکنی دلیل اشک ریختنام میشی دلیل ناراحتی هام میشی ارزو میکنم برات هروزش ک یکی تو زندگیت بده ک خیلی از من سر تر باشه خیلی دوست داشته باشها خیلیی خیلی بهتر از من باشه من خوب نبودم انطوری ک تو میخاستی نبودم اگ بودم نمیرفتی شبیع یه مادری شدم ک ارزو خوشبختی برایی بچهاش میکنه هروز من امشب شبه ماهگردمونو با عکس هات فیلم هات میگم میخندیم جشن میگیریم جشن 12 ماهگی رو میگیریم باهم شبام به امیدی روزی میشد ک تو کنارم بودی دوس ندارم بیدار بشم همیشه کنج اتاق رو تخت با اتاق تاریک موزیک زندگی میکنم چند روز دیگ هم به اجبار چیزایی باید برم راستی تمام متن هایی ک برات توع سانیا میگم عجب دختری بشها وقتی مامانش تو باشی فکر کن چه دختری میشها اسمشو همونی بزار ک انتخاب کردی راستی اگ دوس داشتنی داستان عشقمونو به بچهات تعریف کن به صورت داستانیی بهشون بگو امیدوارم هیچ وقت از اینکه منو انتخاب نکردی برایی زندگیت پشیمون نشی خیلی دوست داشتما دوستم دارما عشقمون مثل یه راز تو قلبم میمونه ولی ترو نمیدونم تو ک کاملا گذاشتی رفتی حتی برایی اخرین بار نخاستی صدامو بشنوییی معلوم بود ک قلبت دیگ بزرگ شده ازم خدافظی نکردی یه از خدا میخام زندگی موفقی داشته باشی ارزو خوشبختی میکنم برات من ک دیگ به هیچی حسی ندارم حس مردع به همچی قلبی ک 9 ماه طول کشید تشکیل بشه یه روزع مردش حسی نداره به کسی فقط صاحبشو میخادش ولیی صاحبش قلبشو میخاد بده به کسی دیگ من ک به جز تو کسی نداشتم فقط فقط خودت بودییی جات همیشه تو قلبمه پرنسس خوشگل کاشکی یه روزی یه جایی باهات رو به رو بشم ببینمت ارزوم دیدنت بود من ارزو این بود ببینمت کسی ارزوش دیدنت نبودا ولیی هروز میبینه ترو من شبا تا صبح برات بیدار بودم تا راحت بخابی یه کسی دیگ میاد راحت اینارو میبرع برایی خودش وقتی دارم تایپ میکنم اشکام مثل بارون سرا زیر میشه فقط کاشکی برایی خدافظی یه زنگ میزدی تا من اخرین صدایی ک مال من بودو گوش میدادم نمیدونم چیه ولیی تمام رویاهام هدف هامو زندگیم همشون برعکس چیزی ک فکرشو میکردم شدشش حالا تو بازیی عاشقی کردن بعضی وقتا یکی قربانی میشه تو این عاشقی کردن من قربانیی بازی شدم اشکال ندارع فقط اینو تو بودییی منو اونجوری ک میخاستی در اوردیی کسی دیگ نمیتونه من به شکل خودش در بیارع خیلی دلم تنگ شده برایی اون روزا امیدوارم از خدا میخام این یادگاری ک اینجا برات گذاشتم هیچ وقت یادت نرع خیلی ارزو زندگی موفق میکنم برات من ک نتونستم خوشبختت کنم ایشالله شریکی ک برایی خودت انتخاب کردی خوشبختت کنه لباتو خندون کنه جات همیشه تو قلبمه کسی نمیتونه به اون چیزی صاحبش بودیی نفوذ کنه دوووست دارم نقطه ته قلبم سانیا🖤😊

1399/11/21

اخرین دلنوشته من برایی تو سانیا

دلتنگی صدایی یار

دلتنگی صدایی یار

سلام نمیدونم چی بگم فقط دلم خیلی برات تنگ شده فرشته کوچولوم دلم برایی صدایی خندهات تنگ شد هیچ راهیی ارتباطی ندارم بهت هیچ راهیی برام نزاشتی ک باهات در ارتباط باشم میگم خانوم حالت چطورع حال من ک اصلا خوب نیس دارم دیونه میشم بدون تو امروز منو تنها گذاشتی رفتاییا نامرد دلت امد منی ک انقدر عاشقتم تنهام بزاری برییی میگم خانوم من هنوز هم شبا نمیخابما میترسم بخابم تو بیدار بشی زنگ بزنیی ولی من جواب ندم شبا نمیخابم همش منتظر زنگتم تا صدایی گوشی میاد فکر میکنم توییی ک پیام دادیی ولیی میبینم ن تو نیستی میدونی چه حسیه خانوم خیلی دلم برات تنگ شده خیلی دوست دارم میدونی ک من اصلا روزا شبا ساعت ها بدون تو نبودم من اصلا خابم نمیبره تا چشامو بخام ببندم کابوس میبینم همش دلشورع دارم ک زنگ میزنی گریه میکنی گوشی سایلنت نمیکنما چون منتظر زنگتم چقدر قشنگه منتظر تو بودن خانومیم بدون تو نمیتونم چرا اینکارو کردی چرا به من اعتماد نکردی خودت میدونی من پا به پات میومدم فقط خودتو میخاستم میگم چند روز دیگ ماهگردمونه خودم با خودم جشن بگیرم یعنی؟باورم نمیشه تویی ک قول میدادیی منو تنها بزاری من تو این وظیعت بی افتم مثل یه مرده متحرک ک شب روزش فقط تویی دلبر میگم عکس هات میبینم چیزایی ک برام ساختی میبینم دیونه میشم خوب شد عکس هایی ک ازت گرفتم حذف نکردم همونو میبینم چقدر باهت حرف میزنم با دستاتو چقدر قربون صدقش میرما به کاشکی بیایی سایتمون اینجا اینو حداقل یادت نرع با چه ذوقی اینو ساختیم چقدر ذوق میکردیی برات مینوشتما کاشکی اشتبایی دستت بخورع رو اسسم برام زنگ بزنی هرکاری هم کرده باشی بازم ترو میخام حاظرم هرچی دارم بزار بازم برگرده عقب زمان چقدر خوب بود اون دوران چقدر خوبه ک خانومی داشتم ک خدایی کوچک من بود میگم دلبر تو بودن من نبودیا تو مریض میشدی بدون من من نازت نمیکردم خابت نمیبرد الان دلشورع اینارو دارم ک تو بدون امیرت چیکار میکنی  کاشکی برگردی پیشم کاشکی اینا همش خواب باشه من از خواب بیدار کن هیچ وقت فکر اینو نمیکردم تو تنهام بزاری بری منتظرتم من ک برگردی پیشم خیلیی دوست دارم هرجور باشی بدترین ادم هم باشی بازم میخامت از اول هم بیشتر چشم امیری منتظرتم برگردی پیششما نزار منو اینطوری تنها منتظرتم…. 🥀🖤

1399/11/16

برگرد کنارم به بودن تو احتیاج دارم الکیی هم شدش زنگ بزن برام من هنوز دوست دارم

دلتنگی صدایی یار

دلنوشته پسر غمگین برایی عشقش

دلنوشته پسر غمگین برایی عشقش

بدون هیچ سلامی هیچ چیزی امدم فقط بنویسم چون تاحالا انقدر احساس تنهایی نکردم یادمه بهم قول داده بودیی ک جایی نری میگم خانومیم من خیلی دوست دارما فکر میکنی  من ترو ول میکنم ن هیچ وقت هیچ راهیی ارتباطی برام نزاشتی ک برات بنویسم بخونی حال روزم چیه فقط امدم اینجا بنویس ک شاید یه زمانی منو یادت بیاد بیایی بینی اینجا سانیا خانوم خیلی دوست دارم خیلی خاطرتو میخام امروز منو تنها گذاشتی رفتی ولیی هیچ وقت از دلم قلبم نمیری بخدا ساعت اصلا نمیاد نمیریع حال روزم خرابه دل تنگ صداتم صدایی نفس هاتم چند روز دیگ ماهگرمون بود دیگ میشد دوازدهم ماه ک با صدات میخابیم با صدایی نفس هات دلم برایی خندیدن هامون تنگ شدها دلم برایی پیام دادن تو واتساپ تنگ شدها یادته چقدر میخندیدم تا صبح بیدار بودیم وقتیی زنگ میزدی میترسیدی میگفتم اروم بیا بغلم میزاشتم رو صدایی نفس هام الان خیلی داغونم عکستو میبینم اروم نمیشم تو این دوازده ماه برام 12 سال خاطرع شد سانیا من نمیتونم جایی ترو به کسی بدم نمیتونم کسی دیگه رو دوس داشته باشم  خیلی دلم برات تنگ شده چند ساعتی هست ک رفتی نیستی من بی خبر ازت دارم دیونه میشم صبح شب نداره کل روز حالم خرابه راستی شب میخایی بدون صدایی نفس هام بخابی اون تو سانیا؟ اصلا نمیتونم فکرشم بکنم ک تو بتونی بخابی تو صدامو نشنوییی دلتنگ نشی؟ تو ک اهل دوریم نبودیی با من دیگ چرا وایی به حالم ک تنهام امید من بودی من ادم بدی نبودم یه جایی کار خرابه این دنیارو بلد نبودم من اصلا هیچکس نبودم وقتی گوشیم زنگ میخورع انقدر خوشحال میشم سریع میگیرم میبینم تو نیستی نتم روشنها یک دفع دینگ صدای میاد فکر میکنم توییی میبینم تو نیستی مثل الان اشکام مثل بارون میریزیع این دفع زیر چشایی من کبود شدا نیستی ببینیا امیرت داغون داغون منتظرتم …

1399/11/14

از این تاریخ به بعد بدترین روزام سپهری میشه چشم به راهم روز شبم تاریک

دلنوشته پسر غمگین برایی عشقش

متن عاشقانه دهمین ماهگرد

❤️متن عاشقانه دهمین ماهگرد ❤️

سلام زندگی من سانیام

امروز بزرگترین روز زندگیمونه روزی ک قلب هامون باهم ساز عشقی رو میزدن دیگ جوری شده بود ک من هروز بیشتر میفهمیدم دووست دارم و هروز تلاش میکردم یه جوری بهت بگم الان از اون موقع ۱۰ ماه گذشت میدونی این ۱۰ ماه فهمیدم عاشق شدن یه نعمت کسی عاشق میشه بعنی لیاقت داشت ک عاشق بشه درست اسفند ماه بود موقع ظهر ک واقعا روز بزرگی بودش روزی ک زندگیمون تغیر کرد هدف هامون فهمیدیم چیزی بهتر از دوس داشتن احترام گذاشتن عاشق بودن نیس وقتی میخاستم بهت بگم خیلی دوست دارم دستام میلرزید یعنی بهترین حسی بود ک اولا خودم نمیدونستم ای چه حسیه وقتی اخرین بازدیتو وقتی تا میومدی قربون صدقت میرفتم لذت میبردم وقتی میومدی ضربان قلبم بیشتر میزد باور کن وقتی کنار تو هستم روز هفته ساعت از دست در میرع وقتی بی حوصلم کنارمی باهم حرف میزنی میخندی برام من دوباره جون میگیرم انرژی میگیرم کنارت این ۱۰ ماه فهیدم چیزی بار ارزش تر از تو نیس واقعا دختر فوق العاده هیی هستی از همه نظر بهترینی برام این ۱۰ ماه من کنارت زندگی کردم عاشقی کردم بهترین خاطرات بهترین خندها حرف زدنا تا صبح بیدار بودن کنار تو ارامش دارم احساس خوشبختی میکنم چون بهت اعتماد دارم همیشه کنارمی همیشه پشتمی هیچ وقت ترکم نمیکنی همیشه بهم عشق میدی دوس داشتن من کنارتو دوس داشتن یاد گرفتم کنار تو یاد گرفتم هیچ وقت دروغ من یه کودکی بودم ک هیچی از عاشقی کردن بلد نبودم کنار تو عاشق شدن یاد گرفتم تو عشق اول اخرمی شریک زندگی منی ما همیشه مال همیم عاشق همیم درست منو تو تو یه شهر نیستیم ولی روح هامون کنار هم هستن جوری زندگی میکنیم کنار هم احساس نبودن هم نمیکنیم سانیام خانومیم این ۱۰ ماه میشه ۱۰ سال ۱۰ سال هم میشه ۱۰۰ سال کنار هم زندگی میکنیم هروز عشق دوس داشتن بیشتر شکل میگیرع بهترینم خانومیم من خیلیی دوووست دارم قلب من عاشقتم زن زندگی من قول میدم زود زود این سفر تمام میشه و ماکنار هم به یاری خدا و توکل به خدا زندگی مشترکمون شروع میکنیم فقط باید صبور باشی ۱۰ ماه دیدی امدش اصلا نفهمیدیم کی امدش ولی این ۱۰ ماه انگار تو بهشت هستیم و کنار هم احساس خوشبختی میکنیم خیلی دووست دارم خدایی کوچک من عاشقتم شریک زندگی من سانیایی امیری تمام تو مال منه تمام من مال تو تمام وجود من پر از عشق تو فقط باتو بودن رو دوس داره عاشقانه صادقانه دووست دارم سانیایی امیری عاشقتم چشم امیری من دهمین ماهگردمون مبارک تمام زندگی من عاشقتم مهربون من❤️?

❤️❤️I love Female my life saniyam❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️saniyavamir❤️❤️❤️❤️❤️

1399/09/21

حفاظت شده: متن عاشقانه دوست دارم به دلبرم

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

  • یکشنبه, 29 نوامبر 2020
  • 4:40 ب.ظ
  • دوست دارم سانیام
  • admin
  • برای نمایش یافتن دیدگاه‌ها رمز عبور را بنویسید.
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " کلبه عاشقانه امیر و سانیا " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.